Voor het praktijkexamen vraag je een examendatum aan. Dat hoeft niet tegelijk met de aanvraag van het online examen. Data voor praktijkexamens vraag je minimaal 4 weken van tevoren aan. De KSF zorgt dat er dan een examinator wordt toegewezen. Ten minste 5 dagen voor het praktijkexamen moet het online examen zijn afgerond. Houd daar rekening mee in je planning.